Számla, egyéb

számviteli bizonylat kiboctó neve


Termék vagy szolgáltatás leírása, jellegeFelület kezelhetősége

Higiénés rend, személyes

higiénia

Elvégzett szolgáltatás időbeni

értéke


Elvégzett szolgáltatás minőségeÁr-érték arány

Árlista megléte, nyugtaadás

nye

Ajánlható-e a szolgáltatás mások

számára?

Nyitva tartás rendnek

ismertetéseÖsszes pontszám

MMXH LAKBERENDEZÉSI KFT MÖMAX


elemes torok, torkészítés, online rendelés
3
4
4
4
3
4
4
5
31
KIKA KFT

elemes torok, torkészítés, online rendelés
4
4
4
4
4
5
4
5
34
RE MIND BT

elemes torok, torkészítés, online rendelés
4
4
5
4
4
4
4
4
33
OPLUS KFT

elemes torok, torkészítés, online rendelés
4
4
5
4
4
4
4
4
33
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)