Számla, egyéb számviteli bizonylat kibocsátó neve


Termék vagy szolgáltatás leírása, jellege


Fogadtatás, szolgálat készség


Higiénés rend, tisztaság


Szolgáltatá-sok összeté-tele, értéke


A termékek minőségeKínálat


Ár-érték arány

Árlista megléte, nyugtaadás ténye

Vársálók könyve van-e? Kérésre átadják-e?

Ajánlható-e a szolgáltatás mások számára?


Nyitva tartás rendjének ismertetése.


Összes pontszámOBIdísznövények344343444538LIDLdísznövények344333443536TESCOdísznövények344333443536


MOLNÁRNÉ ÁGOSTON VALÉRIAdísznövények544444444542BERTÓK ISTVÁNdísznövények333323243430


Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)