A fürdőkben mindig figyeljenek erre!

400 ezer forint kára keletkezett annak a fogyasztónak, aki cipőjét, márkás óráját, pénztárcáját, nagy értékü mobiltelefonját és 70 ezer forint készpénzét a fübe tette a strand területén belül. Mindet ugyanis ellopták, a fürdő pedig azért nem vállalt felelősséget, mert az értéktárgyakat nem az értékmegőrzőben helyezte el – erről szólt a Budapesti Békéltető Testületnek címzett kérelem.

A nyilvánosság számára nyitva álló helyek – fürdők, kávéházak, éttermek, színházak és más hasonló helyek – azokért a tárgyakért tartoznak felelősséggel, amelyeket a fogyasztók ezekre a helyekre rendszerint magukka1 szoktak vinni, ha pedig van megfelelő hely a vagyontárgyak elhelyezésére, akkor az intézmény, csak az itt elhelyezett tárgyakért tartozik felelősséggel.

Kérdés, hogy mi az, amit a fogyasztók rendszerint magukkal visznek? Ma mát mindenhol a fogyasztóval van mobiltelefonja, amely egyre nagyobb értéket képvisel, és a szükséges mennyiségü, de aktuálisan nem viselt ruházat – strandon cipő, felsőruházat, kendő, kávézóban, moziban kabát – értéke is nagyon széles skálán mozog, a drága pénztárcában a fogyasztónál tartott jelentős mennyiségü készpénz azonban mindenképpen indokolatlan volt.

Sokkal lényegesebb azonban az, hogy mi számít megfelelő helynek az értéktárgyak megőrzésére. Ezt alapvetően az intézmény maga jelöli ki, annak mentén, hogy milyen helyiség az, amelynek az őrzéséről maximálisan tud gondoskodni. Éppen ezért kell figyelniük a fogyasztóknak az erre vonatkozó tájékoztatásokat.

A konkrét esetben a vállalkozás a békéltető testületi eljárásban fényképfelvételeket is csatolt arról a strand területén belül több helyen megtalálható tájékoztatásról, amely szerint kizárólag az értékmegőrzőben hagyott tárgyakért tartozik felelősséggel. A fogyasztó a belépőjegy megvásárlásával pedig szerződést kötött a céggel, így az általános szerződési feltételeit is elfogadta, ennek részét képezte a Házirend is. Az pedig szintén egyértelmüen tartalmazta: értéktárgyakért csak akkor vállal felelősséget a vállalkozás, ha az értékmegőrzőben helyezték el azokat, egyéb esetben nem.

Belépőjegyük megvásárlásával a fogyasztók elfogadták az intézmény szerződési feltételeit, ezért ha úgy gondolják, szükségük van arra, hogy komolyabb értékeiket maguknál tartsák, de azokra nem tudnak folyamatosan figyelni, akkor érdemes már a bejáratnál érdeklődni az elhelyezési lehetőségekről.

Hasonlóan alakul, bár sokkal konkrétabban körülhatárolt a szállodák felelőssége is. Itt ugyanis mindazért felel a szálloda, amit a fogyasztó a szállodában kijelölt, vagy erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy olyan személynek adott oda, akit jogosultnak tarthatott az átvételére. Ilyen személy az, aki a recepcióban a pult mögött áll, vagy akit a szálloda munkatársa a kérésükre hozzánk küld, és benyomásunk szerint a szálloda alkalmazottja.

A szálloda felelőssége azonban ebben az esetben nem korlátlan, annak maximális mértéke a napi szobaár összegének ötvenszerese. A felelősség ezt meghaladó mértékü korlátozása vagy kizárása viszont semmis. Ha pedig készpénzről, értékpapírról és értéktárgyakró1 van szó, akkor a szálloda ezekért csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre külön átvette, vagy az átvételt megtagadta. Ilyenkor ezekért a tárgyakért a szálloda már korlátlan felelősséggel tartozik. Nagyon fontos ezért, ha az értékeiket a szálloda alkalmazottja nem veszi át, erről vetessenek fel a fogyasztók jegyzőkönyvet, hogy ezt a későbbiekben igazolni tudják.

Dr. Noviczki Csilla,

szakértő (Generációnk)

Hasznos tanácsok fogyasztók részére:

1. Nyilvános helyre (például: fürdő, kávéház, étterem, színház) a feltétlenül szükségesnél több értéktárgyat ne vigyenek magukkal!

2. Ha van értékmegőrző, azt mindig használják, ugyanis az intézmény csak az itt elhelyezett tárgyakért tartozik felelősséggel!

3. Vegyék figyelembe az intézmények saját szabályzatait is az értéktárgyak őrzéséről! Tájékozódjanak előre, hol és hogyan tudják elhelyezni azokat a tárgyakat, amelyek biztonságáról feltétlenül gondoskodni akarnak.

4. Ha az értéktárgyak átvételét az intézmény alkalmazottja megtagadta, arról vetessenek fel jegyzőkönyvet!


Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos cikkeink