Fogyasztóvédelmi

tanácsadás Nyírbátorban

A Megyei Nyugdíjas Szövetség szervezésében 2006-ban a nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségi Egyesület tagjaiként fogyasztóvédelmi tanfolyamon vettünk részt, Iván László fogyasztóvédelmi szaktanácsadó vezetésével. A tanfolyam elvégzéséről oklevelet is kaptunk. Mindketten aktív életünkben olyan munkaköröket láttunk el, amely kapcsolatos volt e tevékenységgel.

Közel tíz éve a nyírbátori Polgármesteri Hivatal által biztosított irodában  társadalmi munkában minden csütörtökön 9–11-ig felváltva fogadóórát tartunk. Ügyfeleink általában szolgáltatással kapcsolatos problémákkal, vásárlási kudarcokkal kapcsolatban kérnek segítséget.

Komolyabb ügyeknél jegyzőkönyvet veszünk fel és továbbítjuk a Fogyasztóvédelmi Hatóság részére. Több esetben szóbeli tanácsadást adunk. A visszajelzések alapján több reklamáció elintézésre került.
Iván László segítségére is számíthatunk, aki a
Nyugdíjasélet hasábjain, példákkal felsorolva hívja fel a figyelmet, és óva inti a nyugdíjasokat a termékbemutatókon történő vásárlásoktól, amelyeknek utólag megbánás a következménye. Felhívja továbbá a figyelmet a fogyasztók jogaira és sérelmeik orvoslására.
Fogyasztóvédelmi tevékenységünket továbbra is szívesen végezzük a Nyírbátor és a kistérség lakosai számára

Tóth Lajosné és  Madzig Istvánné, a Nyírbátori Nyugdíjas

Értelmiségi Egyesület tagjai


Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos cikkeink