Jótállás másként

A közelmúltban meglátogattam kollégámat, volt munkatársamat a helyi fogyasztóvédelmi felügyelőségen, felidézni közös emlékeinket, tájékozódni az új jogszabályokról, egyebekről. Még bele sem lendültünk a beszélgetésbe, amikor bekopogott az irodájába egy idősebb hölgy, aki egyből határozottan rátért jöveteli céljára. Elmondta, a múlt évben vásárolt egy drága, kombinált gáztüzhelyet, ami meghibásodott. A hibát nyomban bejelentette a megjelölt szerviznek, és kérte a jótállásos javítás elvégzését, azt azonban a szerviz megtagadta, sőt kilátásba helyezte a garancia megvonását is. Ezt ő nem tudta elfogadni, mivel a meghirdetett garancia két év, és a vásárlástól még egy év sem telt el.

Az ügyfélfogadó Kulcsárné Éva faggatni kezdte a körülményekről, és kiderült, hogy a szerviz a jótállásos javítást azért tagadta meg, mert szerinte a szakszerü üzembe helyezés nem történt meg, legalábbis a jótállási jegy ezt bizonyítja. A panaszos erősködött, megtörtént az üzembe helyezés, ezért 8000 forintot kifizetett, számlával azonban azt nem tudta igazolni, hogy mikor, kinek fizetett a tüzhely bekötéséért. Elmondta, hogy felkereste az üzembe helyezőt, aki rögtön felajánlotta, visszafizeti a 8000 forintot, de úgy veszi észre, ez nem segít rajta.

Végighallgatva az esetet, kis híján akcióba léptem, de sikerült visszafogni magamat: Türelem, öreg nyugdíjas, ez itt most nem a te ügyed! Ne vedd el a kenyerét, mondja csak el neki a volt kolléganőm, hogy a szerviz a jogszabály szerint járt el, és nem áll módjában segíteni. Ezt megtette, és részletesen tájékoztatta a panaszost a „rögzített bekötésü” tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó előírásokról. A fogyasztó elégedetlenül távozott, közben halkan megjegyezte: ide is hiába jöttem! Feltehetően már járt másutt is, de ez a beszélgetésükből nem derült ki.

Nem egyedi esetről van szó, ilyen és hasonló ügyek rendszeresen előfordulnak. A múlt évben P. E. újkenézi lakos panaszügyével találkoztam. Az ő mintegy 300 ezer forintos kazánját „egy jó szomszéd” kötötte be, helyezte üzembe. A kazán szakszerü üzembe helyezését, annak időpontját jótállási jeggyel ő sem tudta igazolni. Panaszával megjárta az üzletet, a fogyasztóvédelmi felügyelőséget, békéltető testületet, eredménytelenül. Arról már nincs információnk, hogy az elromlott, de a jótállását elveszített kazánt mennyiért javították meg.

Nézzük meg, mit ír elő a módosított 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet a „rögzített bekötésü” tartós fogyasztási cikkek jótállási feltételeiről!

A jótállási jegyen fel kell tüntetni „a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának, vagy – VÁLLALKOZÁS vagy KÖZREMÜKÖDÖJE általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját”. A rögzített bekötésű termékekhez (gáz-, villanytüzhely, gáz-, villanybojler, kazánok stb.) tartozó jótállási jegyeken nemcsak az eladás időpontját, hanem az üzembe helyezés idejét is fel kell tüntetni. Az eladás időpontját a kereskedő, az üzembe helyezés időpontját a bekötéshez jogosult köteles feljegyezni, aláírással, bélyegzővel ellátni. Tudni kell, hogy a rögzített bekötésű tartós fogyasztási termék esetében – a kötelező jótállási (szavatossági) idő nem az értékesítés idejével, hanem az üzembe helyezéssel kezdődik.

Meghibásodás esetén, függetlenül a termék terjedelmétől, súlyától, a szerviz a jótállásos javítást mindig az üzemeltetés helyén köteles elvégezni, adott esetben a le- és felszerelésről díjtalanul kell gondoskodni.

A fogyasztó a 3 napon belüli meghibásodási csereigényét nem a vásárlástól, hanem az üzembe helyezéstől számítva érvényesítheti.

Összességében megállapíthatjuk, hogy s fenti esetekben sem a kereskedőt, sem a szolgáltatót a hatóságok nem marasztalhatják el, azért, mert a jótállásos javítást megtagadták. Ilyen termék vásárlása alkalmával figyeljünk arra, hogy az üzembe helyezést a jótállási jegy megfelelő rovatába az üzembe helyező igazolja. (Ne feledjünk a kifizetett összegről számlát kérni, mivel arról a szolgáltatók hajlamosak megfeledkezni!) Ellenkező esetben a hatóság sem tud segíteni, mint ahogy azt a két említett példa bizonyítja.

Ez is része a fogyasztói (ön)véde-lemnek!

Iván László


Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos cikkeink