Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége
4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. Tel/Fax: 42/414-146               Levél nekünk
A megyei szövetség az egyesületek képviselőit, a nyugdijasokat, a Városmajor u. 2-ben, a Civilházban fogadja. Nyári ügyelet: szerda 9-12-ig. Megközelíthető a 12-es autóbusszal. A megyei elnök elérhető telefonon, a 30/968-6782 számon.
 

A határõrök emlékeztek

Két éve áll a volt Nyírbátori Határr Igazgatóság udvarán az a kopjafa, amelyet a Nyírbátori Határr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület az igazgatósággal azért állított, hogy legyen valahol egy emlékhely, ahol a nyírbátori határr kerület és jogutódja a határr igazgatóság mködési-illetékességi területén szolgálatot teljesít - állománykategóriától függetlenül valamennyi eldünknek, halottunknak emlékét a nekik kijáró, ket megillet tisztelettel és méltósággal ápolhassuk a jelen határrei, az utódok, a még élk. Alig fél év múlva már a megszüntetett önálló magyar Határrségnek is emlékhelye lett.

Ennél a kopjafánál gyltek össze immár hagyományosan a határr nyugdíjas egyesület tagjai, a nyugállományú határrök, a rendrség kötelékében szolgálatot teljesít aktív határrendészek, hogy méltóan megemlékezzenek védszentjükrl, Szent Lászlóról. Emlékezzenek Lászlóra, a magyarok egyik legnagyobb királyára, a lovagra, a bátor férfira, a gyengék és elesettek, a nk gyámolítójára. Lászlóra, a törvényalkotóra – aki Európában az elsk között fogalmazta meg törvényben a határrök feladatát, kötelességét, valamint felelsségét – és a törvény rére.

Vincze István nyá. határr alezredes ünnepi beszédét követen elször Szepesi István rendr dandártábornok, megyei fkapitány – volt határr igazgató – és Molnár László rendr ezredes, az MRFK rendészeti igazgatója – az utolsó (megbízott) határr igazgató Nyírbátorban –, majd Szabó János rendr ezredes – volt határr gazdasági igazgatóhelyettes – helyezte el a jogutód szervezet koszorúját.

A Nyírbátori Határr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület részérl Janovics János nyá. hr alezredes, Dankó Lajos nyá. hr ftörzs/zászlós és Tóth Károly nyá. hr ftörzs/zászlós koszorúzta meg a határr kopjafát (lent, a szerz fotóján).

Tanyik József


Nyugdíjasélet
A szépkorúak kedvelt folyóirata, mely havonta jelenik meg. Tele hírekkel érdekességekkel.

Főszerkesztő: Erdélyi Tamás
Előfizethető a Szövetség irodájában (1400 Ft éves előfizetői díj) - (A lap indulása: 1995. december)


Generációnk
A nyugdíjasok országos érdekvédelmi folyóirata