Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége
4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. Tel/Fax: 42/414-146               Levél nekünk
A megyei szövetség az egyesületek képviselőit, a nyugdijasokat, a Városmajor u. 2-ben, a Civilházban fogadja. Nyári ügyelet: szerda 9-12-ig. Megközelíthető a 12-es autóbusszal. A megyei elnök elérhető telefonon, a 30/968-6782 számon.
    Főoldal
    Dokumentumok
    Iránytű
    Hírek
    Tevékenységek
    Szolgáltatások
    Események
    Rendezvények
    Fotóalbum
    Környezetünk
    Kapcsolatok
    Vendégkönyv
    Történetünk
    Alkotásaink
    Egyesületi tagok
    Archívum

 
Friss hírek
    - Alapszabályunk
    - Új dokumentumok
    - Tagnévsor
    - TÁMOP

Támogatás:SZJA 1% Köszönetnyílvánítás 1%
Támogatónk:
A Szövetség története

A Szövetség története

Tisztelt Olvasó!

Ön a www.nyugdijaskor.hu néven a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége internetes honlapját olvashatja. Törekvésünk, hogy számot adjunk egy több ezer embert számláló réteg életéről, mindennapi gondjairól, s egyben segítsük, eligazítsuk az idős embereket a gyors léptékű társadalmi változások között.

Az előzmények:

Társadalmi igény szülte, hogy a nyugdíjasok összefogjanak, hallassák hangjukat a különféle szervezetekben. Egyrészt felvállalták az érdekvédelmet és érdekképviseletet, másrészt gondoltak arra, hogy rendszeresen találkozzanak az idős emberek, egy-egy klub, egyesület keretében, megvitatva a test és a szellem karbantartását. Bizonyítják, hogy a milliós nyugdíjas réteg ezer szállal kötődik a családhoz, a társadalmi élethez.

Komoly és felelősségteljes munka előzte meg azt, hogy 1995-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság bejegyezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségét. Az érdekképviseleti szervezet létrejöttéhez előbb a települések sokaságában kellett megszervezni a klubokat, egyesületeket. Majd Alapszabályt kellett alkotni, összejönni a szövetkezés jegyében.

Mind a megye, mind Nyíregyháza ismert közéleti szereplői támogatták Takács Tiborné dr. fáradozását, aki jónéhány klub, helyi szervezet létrehozásánál bábáskodott, hogy végül a Szövetség Alapszabályának megalkotásával, bírósági bejegyeztetésével tegye fel a koronát művére. Olyan segítőkre talált, mint Orosz Szilárd, aki a Nyugdíjasélet című havi lap főszerkesztőségét vállalta, de méltatni kell dr. Horváth Sándor ügyvéd cselekvő részvételét, valamint a teljesség igénye nélkül szólni kell Lencsés János, Makrai László, Bannerné Bárdos Katalin, Ferencz Miklós, Hunyadi János fáradozásáról a Szövetség létrejöttében.

Célok és eredmények

Gyúró Imre egykori megyei tanácselnök-helyettes nevéhez fűződik a Szövetség életének első 13 esztendeje. Közmegelégedésre négy cikluson át, - 2008-as lemondásáig - töltötte be a Szövetség elnöki tisztét. Gondoskodott a működésről, dolgozott erejét nem kímélve a nyugdíjasok érdekében.

Az alábbiakban következzen néhány, máig érvényes mondat, mely az öt éves évfordulóra született:

„A megyében élő több tízezer nyugdíjasban – a tisztesség és megbecsülés diktálta érzéssel – elődeinket látom. Azokat az embereket, akik szüleink és nagyszüleink, akik egy élet munkájával a hátuk mögött korántsem élvezik azt a boldog és nyugodt életet, amit megérdemelnének. A ma nyugdíjasainak nem volt módjuk és lehetőségük, hogy aktív korukban gazdaggá váljanak. Korunk se szolgáltatott nekik igazságot. Életük ma is küzdelem, gyakorta nélkülözés, az élet keskeny ösvényén való egyensúlyozás jegyében zajlik. A nem könnyű idős évek ellenére, megyénk nyugdíjasai mégis példamutatók számunkra. Ki tudja, honnan van erejük, de megőrizték derűjüket nemzedékek okulására. Megőrizték mély hazaszeretetüket, mindannyiunknak példát mutatva.

Él bennük a szolidaritás, ami ma a legnagyobb társadalmi hiánycikk. ők az élet elkötelezettjei. Fiatalokat megszégyenít az áldozatvállalásuk. Segítői maradtak utódaiknak, ott buzgólkodnak unokáik körül, résztvevői a társadalmi eseményeknek és munkáknak. Közéleti tevékenységük nem egy esetben motorja településüknek. Magával ragadó lendületük másokat is tettre sarkall. Példát adnak türelemből és toleranciából, ami a mai, zaklatott világunkban nagyon is elkel.”

Megalapozott jövő

A fáradtságot nem kímélő szervező munka eredménye volt, hogy a Szövetségnek napjainkban száznál

több klub, egyesület a bejegyzett tagja, így hatezer nyugdíjas érdekvédelmét is ellátja működése során.

A 80. évét betöltő Gyuró Imre távozása a 2009 tavaszán megválasztott új elnökség megújult erővel látott munkához. Az eddigi tevékenység egyes részeinek – mint az érdekvédelem – a megerősítését tűzték ki célul.

A következő három évre megválasztott új összetételű elnökség Szabó Pál irányításával az élet változásaihoz igazítja céljait. Az új elnök vezetői kvalitásait a Magyar Posta Zrt. Nyíregyháza 1. számú hivatalánál, élete első és utolsó munkahelyén kamatoztatta, illetve a nyugdíjasként a Szövetségben 2002 óta az elnökség tagja, az előző ciklustól alelnöke, majd több, mint fél évig megbízott elnöke volt.

Az új elnökség az eddiginél nagyobb szerepet szán az érdekvédelmi tevékenységnek. Szeretnék kihasználni a Szövetség infrastrukturáját a különféle szolgáltatások szervezésében, a nyugdíjasok ügyes-bajos dolgainak megoldásával. Sokat várnak attól a pályázati lehetőségtől, amely a stratégiai tervezést jelöli meg kibontakozási pontnak. Felvállalják nem csak a kistérségi, hanem a régiós kulturális munka összefogását, a különféle bemutatkozások szervezését. A pályázatban foglaltak kifejtése könnyítheti meg a tag-szervezetekkel való kapcsolat fejlesztését.

(Felhasznált szakirodalom: A Szövetség 10 éves története)


Nyugdíjasélet
A szépkorúak kedvelt folyóirata, mely havonta jelenik meg. Tele hírekkel érdekességekkel.

Főszerkesztő: Erdélyi Tamás
Előfizethető a Szövetség irodájában (1400 Ft éves előfizetői díj) - (A lap indulása: 1995. december)


Generációnk
A nyugdíjasok országos érdekvédelmi folyóirata


Linkajánló
. . .