Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége
4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. Tel/Fax: 42/414-146               Levél nekünk
A megyei szövetség az egyesületek képviselőit, a nyugdijasokat, a Városmajor u. 2-ben, a Civilházban fogadja. Nyári ügyelet: szerda 9-12-ig. Megközelíthető a 12-es autóbusszal. A megyei elnök elérhető telefonon, a 30/968-6782 számon.
    Főoldal
    Dokumentumok
    Iránytű
    Hírek
    Tevékenységek
    Szolgáltatások
    Események
    Rendezvények
    Fotóalbum
    Környezetünk
    Kapcsolatok
    Vendégkönyv
    Történetünk
    Alkotásaink
    Egyesületi tagok
    Archívum

 
Friss hírek
    - Alapszabályunk
    - Új dokumentumok
    - Tagnévsor
    - TÁMOP

Támogatás:SZJA 1% Köszönetnyílvánítás 1%
Támogatónk:
„A megyében élő több tízezer nyugdíjasban - a tisztesség és megbe¬csülés diktálta érzéssel - elődeinket látom

A megyében élő több tízezer nyugdíjasban - a tisztesség és megbe­csülés diktálta érzéssel - elődeinket látom. Azokat az embereket, akik a szüleink és nagyszüleink, akik egy élet munkájával a hátuk mögött korántsem élvezik azt a boldog és nyugodt életet, amit megérdemelnének. A ma nyug­díjasainak nem volt módjuk és lehetőségük, hogy aktív korukban gazdaggá váljanak. Korunk sem szolgáltatott nekik igazságot. Életük ma is küzdelem, gyakorta nélkülözés, az élet keskeny ösvényén való egyensúlyozás jegyében zajlik. A nem könnyű idős évek ellenére, megyénk nyugdíjasai mégis példa­mutatók számunkra. Ki tudja, honnan van erejük, de megőrizték derűjüket nemzedékek okulására. Megőrizték mély hazaszeretetüket, mindannyiunknak példát mutatva.

Él bennük a szolidaritás, ami ma a legnagyobb társadalmi hiánycikk. Ők az élet elkötelezettjei. Fiatalokat megszégyenít az áldozatvállalásuk. Segítői maradtak utódaiknak, ott buzgólkodnak az unokák körül, résztvevői a társadalmi eseményeknek és munkáknak. Közéleti tevékenységük nem egy esetben motorja településüknek. Magával ragadó lendületük másokat is tettre sarkall. Példát adnak türelemből és toleranciából, ami a mai, zaklatott világunkban nagyon is elkel.”

Eltelt a második öt év is. Így együtt tíz év a múltunk a te­vékenységünk. Bizonyítandó a folytonosságot ebbe a kiadvá­nyunkba átveszünk írásokat, a már említett előző kiadványunk­ból, valamint a havonta megjelenő újságunkból, a NYUGDÍJASÉLET-ből, mert jó emlékezni, élményeket felidézni. Szándékaink szerint mégis másként más megjelenítésben kíván­juk mindezt bemutatni, összefoglalni, megörökíteni.

Megalakulásunkra visszaemlékezve most nem a társadalmi igényt említjük, hanem azokat akik a létrehozásnál tevékeny­ségükkel elévülhetetlen érdemeket szereztek. A megye, a város ismert közéleti személyiségei voltak és ma is azok Elsőként Takács Tiborné dr.-t kell említeni, aki személyes ügyének tekintette, hogy megszerveződjék megyénkben is a nyugdíjasok számára egy érdekképviseleti szervezet. Ezért segített előbb létrehozni nyugdíjas egyesületeket, majd ezeket hozzásegítette ahhoz hogy létrehozzák a maguk érdek­képviseleti szövetségét. A mai érvényes korszerű Alapszabály és szervezeti felépítés az ő szellemi munkáját és szervező­készségét maradandóan örökíti ma is. Nem csak létrehozója volt ennek a szövetségnek, hanem a tíz év folyamatában mint az elnökség tagja sok-sok hasznos információval, korszerű elgondolással hozzásegítette a Szövetséget a társadalmi elfogadottsághoz és beépüléshez.

Volt segítőtársa elég. A lapalapításban és karakterének megformálásában máig hűséges cselekvő társunk Orosz Szilárd a lapunk főszerkesztője és Erdélyi Tamás a lap technikai szerkesztője. Méltatni kell még dr.Horváth Sándor ügyvédet, Lencsés Jánost, Makrai Lászlót, Bannerné Bárdos Katalint, Ferencz Miklóst, Hunyadi Jánost.

A nevek vonzása, a tevékenység, a kialakuló szellemi holdudvar hozta létre a jelen évfordulóra a 104 egyesületet több mint 6000 taggal. Köszönet a tevékeny vezetőknek és a tagságnak. Merjük kimondani, hogy a megyénk nyugdíjasainak legaktívabb, legcselekvőbb része ez a hatezer fő.

Egy évtized már nem kevés idő. Elég arra, hogy összegezés­ként bemutassuk tevékenységünket, kívülről szimpátiával szemlélő közéleti egyén véleményét,rendezvényeink színes kavalkádját,írásokat eseményekről,emlékekről,tudósításokat egyesületeink életéből,és mindazokról akik vezetőként szervezik, közösséggé kovácsolták a létrejött egyesületeket. Igyekeztünk úgy válogatni és összerendezni a közölt írásokat, hogy azok időrendi egymásutánja lehetővé tegye, kialakítsa az olvasóban is tevékenységünknek azt a fő célját, hogy segítsünk kialakítani a nyugdíjasok, időskorúak korszerű életvitelét akár a magány oldását.

Jó ha elmondhatjuk, jó ha az olvasó is észreveszi hogy a mi tagságunk/mások sem/idős korának hétköznapjait már nem akarja elődeink életmódján megélni. Egy régi emlék: Feketébe öltözött anyóka,kalapba,botjára támaszkodó nagyapó ülnek a kapu előtti kispadon ,szemlélődnek csendben. Várnak! Várnak a biológia törvényére hogy múljanak a napok. Várják, hogy az arra járók rájuk köszönjenek, hogy váltsanak néhány szót, hogy múljon a magány. Nem! Mi ezt már nem akarjuk! A mi korosztá­lyunk érdeklődő, aktív, cselekvő része a családnak, a társadalomnak. Élménye van,jó is rossz is,gondolkodik,véleménye van és van hol elmondja azt. Ha ehhez a formálódó életmódhoz szövetségünknek sikerült hozzájárulni, akkor nem telt el hiába az elmúlt évtized.

Ön a(z)